Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Monday, March 29, 2010

231 - Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala'

Ringkasan Siyar 'Alam an-Nubala'
(Nuzhatul Fudhala Tahdzib Siyar A'lam an-Nubala')


Title:
Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala'
Nuzhatul Fudhala Tahdzib Siyar A'lam an-Nubala'

Author:
Imam Syamsyudin Muhamamd bin Ahmad bin Utsman Adz Dzahabi
(Imam adz-Dzahabi)
Peringkas: Dr. Muhammad Hasan bin Aqil Musa Asy-Syarif

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:
RM320 (4 Jilid)

Weight:
4kg

Description:

Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang mulia dan bermanfaat. Setiap peristiwa yang telah terjadi di dalam sejarah melahirkan pelajaran, sedangkan tragedinya menimbulkan titisan air mata. Memang benar, orang-orang yang peduli dengan kebangkitan Islam sewajarnya tahu melihat kepada sejarah, mengambil perhatian, dan memanfaatkan sesuatu yang positif sebagai penerus generasi untuk meluruskan jalan dan menjernihkan fikiran mereka. Kitab Sirah ini merupakan kitab yang sangat penting/bernilai, lengkap dengan pelbagai bentuk disiplin ilmu, dan lambakkan maklumat, yang tidak hanya terbatas pada satu fasa generasi atau masa, tetapi mencakupi awal mula kemunculan Islam sehingga abad ke-tujuh Hijriyah. Inforrnasi-informasi yang dimuatkan di dalamnya juga mencakup sekitar maklumat kota-kota Islam pada pada zaman kegemilangannya.

Selain itu, kitab ini cukup penting sebagai bahan rujukan ilmiyah untuk dan mampu memenuhi keperluan para sejarawan, ahli jarh dan ta'dil (salah satu cabang disiplin ilmu hadis yang membahaskan tentang sisi keadilan, kedhabitan dan cacat yang dimiliki oleh setiap individu yang meriwayatkan hadis) serta para penelitinya), informasi tentang semangat dan perhatian generasi Islam terdahulu dalam berdakwah serta beribadah.

Begitu pula informasi tentang tokoh-tokoh umat Islam, kilasan tentang keadaan dan ibadah mereka, yang diperlukan oleh mereka yang ingin mendapatkan gambaran tentang kehidupan generasi Islam pada masa sekarang dan akan datang, (insyaallah).

Peringatan berkaitan kesan yang diterima oleh orang-orang zalim, sombong, melampaui batas, ahli bid'ah, fasiq, dan ahli maksiat, sehingga generasi manusia pada masa ini dapat lebih berhati-hati turut terangkum di dalamnya. Muatan kisah-kisahnya yang indah dan penting berupaya menjadi bahan cerita alternatif untuk menggantikan kedudukan berita dan informasi yang tidak mendidik, yang disumbatkan/dipaksakan oleh mereka yang menginginkan generasi umat Islam rosak. Selain itu, terdapat sejumlah kaedah-kaedah agama, kemuliaan tauhid, perilaku, dan perhubungan sosial yang menyejukkan hati juga dimuatkan di sini. Perkara tersebut dikemukakan oleh adz-Dzahabi di sela-sela pembentangannya terhadap biografi seseorang tokoh.

Kelebihan Kitab Siyar A'lam An-Nubala:

1 - Ketelitian penulis. Beliau (rahimahullah) tidak hanya membentangkan biografi orang yang ditulis, tetapi juga disertakan dengan komentar jika menurutnya adalah perlu, iaitu dengan melakukan semakkan secara sempurna terhadap cerita yang dipaparkannya, sama ada dengan menyebutkan sisi kekurangannya mahu pun menjelaskan kelebihannya jika orang-orang pada umumnya menganggapnya buruk, atau berpandangan lain sekiranya diperlukan, atau mengkritik perilakunya dengan kritikan yang berpandukan kdpada syari'at. Kemudian beliau berusaha mengeluarkan kesimpulan secara umum terhadap individu yang ditulis biografinya tersebut, disertai dengan ketelitian. Ketelitian dalam menilai keperibadian manusia ini, memberikan cahaya terang yang dapat diambil manfaatnya oleh kebangkitan Islam, iaitu kebangkitan yang hampir memberikan hasilnya jika tidak dikotori oleh ulah sebahagian kelompok yang memiliki pandangan tersasar, yang menuduh para ulama dan da'i sebagai orang-orang fasik, ahli bid'ah, berpaling dari madzhab salaf, tidak berhati-hati dalam menilai orang lain, dan tidak takut kepada Allah ketika berprasangka buruk terhadap orang lain. Ada juga orang yang tidak mampu hidup melainkan dengan mencela orang yang tidak sama dengannya, melupakan kebaikannya, dan menyembunyikannya. Orang-orang seperti itulah yang disangkal secara tegas oleh Imam adz-Dzahabi, yang akan anda lihat/perhatikan di sela-sela pembentangan buku ini secara jelas, InsyaAllah. Adanya kajian kritis dalam kitab ini. Adz-Dzahabi tidak membiarkan peristiwa sejarah berjalan tanpa kritikan sekiranya menurutnya ia perlu diberi kritikkan dan penjelasan. Oleh karena itu, anda melihat beliau terkadang menolak peristiwa yang dinilainya mungkar atau memperbaiki (memberi pencerahan) terhadap peristiwa yang masih samar-samar atau mendukung pendapat penulis lain atau menjelaskan pendapatnya di dalam masalah tertentu yang perlu diberi perincian, penjelasan, dan seumpamanya. Metode kritis seperti inilah yang sering ditinggalkan oleh buku-buku sejarah dan penulis biografi lainnya.

2. - Kitab ini memuatkan masalah-masalah yang tidak dimuatkan oleh kitab-kitab lain, kerana ia menyatukan pelbagai input sejarah dengan riwayat hidup. Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah misalnya, memuatkan cerita-cerita sejarah yang cukup luas, tetapi tidak memuatkan biografi para ulama, orang-orang yang terpilih, para pemimpin, dan sebagainya. Begitu juga kitab Al-Kamil karya Ibnu Al-Atsir (rahimahullah) dan kitab Tarikhul Umam wa Al-Muluk karya Ath-Thabari (rahimahullah). Memang ada kitab-kitab yang memuatkan biografi para tokoh seperti ini, namun dari rentetan cerita sejarah dengan metode penyusunan yang dibawakan oleh adz-Dzahabi ini tidak ditemukan di dalamnya. Misalnya kitab Hilyah Al-Auliya' dan Ath-Thabaqat karya Ibnu Sa'ad, serta Wafayat Al-'A'yaan. Sedangkan kitab ini membahaskan berkaitan biografi secara panjang lebar dengan disertakan kisah-kisah sejarah dan metode yang sangat tersusun, yang ditulis di sela-sela penulisan biografi seorang tokoh, khususnya biografi para khilafah, raja, dan pemimpin.

3 - Kitab Siyar a'lam an-Nubala' ini merangkumi sebahagian besar sejarah tokoh-tokoh penting dimata manusia (kebanyakan mereka atau sebahagian mereka, walaupun cacat di mata syariat) tidak hanya memuatank pengikut madzhab fiqih tertentu, raja, khalifah, pemimpin, penyair, ahli osastera Arab, ahli bahasa, pahlawan, panglima, pemimpin perang, doktor, hakim, para pekerja, dan penganut madzhab tertentu, tetapi juga mencakupi seluruh kelompok yang disebutkan dan hampir mencakupi seluruh teritorial/wilayah Islam. Memang benar biografi para ahli hadis lebih banyak disebutkan daripada tokoh tokoh lainnya. Ini adalah kerana perhatian/komitmen imam adz-Dzahabi yang sangat tinggi terhadap prinsip-prinsip ilmu hadis, lebih besar daripada disiplin ilmu lainnya, kerena sememangnya beliau adalah merupakan seorang hafiz (dalam bidang hadis) dan mahir di dalam hadis. Akan tetapi, kebanyakan para ahli hadis pada abad keemasan Islam dan selepasnya, adalah para ahli fiqih, ahli tafsir, orang-orang yang berperang di jalan Allah, para sasterawan, ahli nahwu (bahasa), dan tokoh-tokoh lainnya yang terkenal.

Total Pages:
lebih 800 m/s. bagi setiap jilid

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

Wednesday, March 24, 2010

230 - Sikap Ahlussunnah wal Jama'ah Terhadap Ahli Bid'ah dan Pengikut Hawa Nafsu

Sikap Ahlussunnah wal Jama'ah Terhadap Ahli Bid'ah dan Pengikut Hawa Nafsu


Penulis:
Sikap Ahlussunnah wal Jama'ah Terhadap Ahli Bid'ah dan Pengikut Hawa Nafsu

Penerbit:
Syaikh Dr. Ibrahim B. 'Amir ar-Ruhaili

Penerbit:
Darul Falah

Harga:
RM100 (2 Jilid)

Berat:
3kg

Keterangan/Sipnopsis Buku:

Bagaimanakah sikap Ahlussunnah wal-Jama'ah berkaitan tindakan pengafiran, pemfasikkan, laknat, celaan, dan penerimaan amal ahli bidah di sisi Allah serta ketentuan taubat mereka? Bagaimanakah sikap Ahlussunnah wal Jama'ah terhadap hukum solat di belakang ahli bid'ah, mengadakan pernikahan dengan mereka, memakan sembelihan mereka, bermu'amalah dengan ahli bid'ah, mengunjungi mereka yang sakit, menyelenggarakan jenazah mereka, dan menanggapi persoalan hukum waris dengan mereka?

Buku ini merupakan sebuah panduan yang lengkap dan tuntas untuk kaum Muslimin (umat Islam) di zaman ini di dalam persoalan meletakkan sikap terhadap para ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili (salah seorang ulama di Saudi 'Arabia), berusaha menjelaskan dengan membentangkan sikap para salaf (ulama generasi awal) terhadap ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu dengan berpandukan kepada nash-nash dari Kitabullah, as-Sunnah dan atsar-atsar (fatwa) para Salaf (Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in).

Antara lain, buku ini turut membahaskan siapakah Ahlus Sunnah, Salafi, dan mereka yang tergolong dalam golongan yang selamat. Seterusnya, ia mengupas definisi bid'ah secara padat dan ilmiyah serta pembahagiannya, definisi ahlul bid'ah, khawarij, Syi'ah, al-Qadariyah, Murjiah, dan Jahmiyah. kemudiannya beliau pun membentangkan berkenaan sikap sebenar seorang Ahlus Sunnah terhadap pelaku bid'ah dan ahli bid'ah di dalam berhubungan dengan mereka, menceritakan keburukkan mereka, menasihati/mengingatkan mereka, persoalan ucap salam, berdebat, status kesaksian mereka, dan seterusnya...

Jumlah Muka Surat:
530 m/s. (Jil. 1)
316 m/s. (Jil. 2)

Keterangan Lanjut:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan atau pembelian.

Pembayaran:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account
CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise), dan sms/email-kan nama, alamat penuh anda, no. tel, serta nyatakan sekali bayaran dibuat ke akaun mana, bagi tujuan urusan penghantaran.

Tuesday, March 23, 2010

229 - Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin

Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin


Title:
Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin

Author:
Disusun oleh Syaikh Sholah Mahmud as-Said

Publisher:
Pustaka as-Sunnah

Price:
RM140 (2 Jilid)

Weight:
2.7kg

Description:

Kehidupan masyarakat pada ketika ini sangat memerlukan penyelesaian yang tepat dan jelas secara syar'i dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang sering kali timbul di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, fatwa-fatwa para ulama' sangat memainkan peranan penting dalam memberikan arahan ataupun petunjuk dan akan selalu dicari serta dijadikan rujukan dalam mengatasi ke-anekaragaman dan kemajmukan permasalahan hidup ini. Kitab ini adalah sebuah ensiklopedi fatwa salah seorang Tokoh ulama bermanhaj Salaf yang sangat terkenal serta pakar hadis pada era ini. Syaikh Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin (rahimahullah) yang telah membentangkan jalan penyelesaian yang mantap, tuntas dan syar'i terhadap pelbagai jenis permasalahan bermula dari persoalan Aqidah, Ibadah, Puasa, Mu'amalah, Zakat, Haji, Nikah, Jihad dan permasalahan lainnya dengan dalil-dalil yang diperakui lagi sahih dari al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah serta disajikan dengan format yang tegas, sistematik dan fokus kepada permasalahan yang dikehendaki. Semoga dengan pengumpulan, penyusunan, dan pembukuan himpunan fatwa-fatwa Syaikh Muhammad B. Sholeh al-'Utsaimin ini boleh dijadikan sebagai rujukan kita bersama.

Total Pages:
895 m/s. (Jil. 1)
640 m/s. (Jil. 2)

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

228 - Miracle The Reference 22 in 1

Syamil al-Qur'an
Miracle The Reference 22 in 1Contoh halaman

Keratan/Petikan Tafsir ath-Thabari

Panduan Hukum Tajwid

Tafsir al-Muyassar - Tafsir Al-Muyassar diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami, dengan karekteristik seperti berikut:

1. Menggunakan penafsiran bil ma'sur dengan memilih riwayat yang sahih.

2. Memilih perkataan dan bahasa yang praktikal serta mudah difahami.

3. Padat dan ringkas serta tidak ada pengulangan perbahasan.

4. Merujuk kepada qira'ah Hafs bin Asim.

5. Tanpa menampakkan perbezaan qira'ah dan juga perbezaan struktur bahasa (I'rab).

6. Membiarkan kata-kata baku yang tidak dapat diterjemahkan.

7. Menunjukkan kaitan kandungan ayat-ayat dengan peraturan dan hukum keislaman.

Panduan Tajwid Berwarna

Contoh Terjemahan kata per kata

Asbabun Nuzul (Sebab Turun Ayat)

Indeks al-Qur'an

Atlas Sirah

Title:
Syamil al-Qur'an Miracle 22 in 1

The Reference

Author:
Sygma (Group Syaamil)

Publisher:
Sygma (Group Syaamil)

Price:
RM150

Weight:
2.5kg

Description:

Sebuah naskhah set lengkap al-Qur'an dengan pelbagai ciri kemudahan. Syaamil al-Qur'an Miracle 22 in 1 menampilkan ciri-ciri/kelengkapan sebagaimana berikut:

1. Al-Qur'an Terjemahan secara kata Per Kata

2. Penterjemahaan Kementerian Agama (Indonesia)

3. Panduan Tajwid Berwarna

4. Panduan Hukum Tajwid

5. DVD Tutorial

6. Tafsir Al-Muyassar

7. Asbabunnuzul (Sebab turun ayat)

8. Doa & Dzikir dalam al-Qur'an

9. Mukjizat Al-Qur'an

10. Indeks Al-Qur'an

11. Analisa Peta & Atlas Al-Qur'an

12. Kisah Para Nabi dalam Al-Qur'an

13. Intisari Ayat

14. Links to Related Articles

15. Muhasabah ayat & Surah.

16. Petikan Tafsir ath-Thabari & Ibnu Katsir.

17. Khazanah Ilmu.

18. Hadis-hadis Sahih.

19. Kosa Kata.

20. Tanda-tanda Dalam al-Qur'an.

21. Sirah Nabawiyah dan Atlas Sirah.

22. Index al-Qur'an.

Total Pages:
1374
(Ukuran: 21cm x 29.7cm)

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

227 - Habbatus Sauda Jenama Hajar Aswad

Habbatus Sauda Jenama Hajar Aswad

Bunga Habbatus Sauda


Title:
Habbatus Sauda Jenama Hajar Aswad
Scientific Name: Nigella Sativa

Author:
CV. Sari Bunga Alam Lestari
Diperakui oleh Majlis Ugama Islam Indonesia (MUI)

Publisher:
CV. Sari Bunga Alam Lestari

Price:
RM40

Weight:
200g

Description:

Habbatus sauda’ berkhasiat mengubati pelbagai jenis penyakit. Ini adalah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam sendiri di dalam hadisnya yang sahih:

"Sesungguhnya di dalam Habbatus Sauda mengandungi penyembuh bagi pelbagai jenis penyakit, kecuali mati." (HR. al-Bukhari)

Biji habbatus sauda’ mengandung 40% minyak takasiri dan 1.4% minyak atsiri, 15 jenis asid amino, protein, Calcium, Ferum, Natrium dan Kalium. Kandungan aktifnya: Thymoquinone (TQ), Dithymouinone (DTQ), Thymohydroquimone (THQ) dan Thymol (THY).

Telah terbukti dari berbagai hasil penelitian ilmiah bahawa habbatus sauda’ (Jintan Hitam, Nama Saintific: Nigella Sativa) berupaya mengaktifkan/memperkuatkan sistem imunisasi badan dengan cara meningkatkan kadar sel-sel T pembantu, sel-sel T penekan, dan sel-sel pertahanan secara asli/natural.

Habbatus Sauda atau jintan hitam telah sedia dikenali dan merupakan salah satu makanan yang telah disebutkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang mulia. Sekaligus ia merupakan salah satu makanan yang dianjurkan oleh sunnah. Mengamalkan pemakanan Habbatus Sauda antaranya melalui kajian yang dijalankan ia mampu meningkatkan daya tahan (immunisasi) tubuh, membantu mencegah pelbagai radang kepada sendi, melancarkan peredaran darah, merendahkan kadar serangan jantung serta gangguan radang ginjal, menstabilkan perjalanan dan penghadaman makanan dengan melancarkan proses enzim dalam tubuh. Ia juga mampu mengatasi dan mencegah keracunan bahan kimia asing dalam tubuh. Kini jintan hitam atau habbatus Sauda ini telah dihancurkan dan dikapsulkan bagi memudahkan proses pemasaran dan memakannya. Setiap kapsul mengandungi 600mg habbatus sauda hancur. Setiap botol mengandungi 220 kapsul. Untuk lebih lanjut berkenaan maklumat habbatus Sauda, boleh juga merujuk ke pautan berikut: http://en.wikipedia.org/wiki/Nigella_sativa

Content:
Dibotolkan dalam bentuk kapsul, supaya tahan lebih lama. Telah disemak oleh Majlis Ugama Islam Indonesia (MUI). Satu botol: 220 Kapsul. Setiap kapsul: 600mg.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.