Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Thursday, June 26, 2008

91 – Kitab al-Ibanah ‘an Ushul ad-Diyanah

al-Ibanah 'an Ushul ad-Diyanah


Title:
al-Ibanah, Buku Putih al-Imam al-Asy’ari
Judul asli: al-Ibanah ‘an Ushul ad-Diyanah

Author:
al-Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari (Wafat: 324H)

Publisher:
Pustaka at-Tibyan

Price:
RM30

Description:

Kitab al-Ibanah adalah sebuah kitab yang berisi penjelasan aqidah Salaf yang dipegang oleh para ulama Ahlul Hadis yang ditulis oleh al-Imam Abul Hasan al-Asy’ari setelah beliau bertaubat dari pemikiran Mu’tazilah dan Kullabiyah yang telah beliau anuti selama empat puluh tahun.

Selepas peristiwa yang mengejutkan di masjid Jami’ kota Bashrah, ketika beliau melepaskan jubahnya lalu berkata:

“Aku melepaskan seluruh aqidah yang aku yakini dahulu seperti aku melepaskan jubahku ini!”

Beliau terus giat aktif menulis bantahan terhadap pemikiran dan aqidah kaum muktazilah yang pernah beliau anuti sebelumnya. Salah satu di antara karya beliau tersebut adalah kitab yang dihadirkan ke hadapan anda yang bernama al-Ibanah ‘An Ushul ad-Diyaanah. Penisbahan buku ini kepada beliau juga telah menimbulkan/melahirkan kontroversi. Sebahagian kelompok yang jahil dan dikuasai oleh rasa fanatik buta menolak penisbatan buku ini ke atas nama beliau.

Tetapi, mengingkari penisbahan buku ini kepada beliau sama seperti mengingkari keberadaan matahari di siang yang terang benderang tanpa dapat ditutupi awan! Para ulama dari empat Mazhab seperti Farhuun al-Maaliki, Abul Falah Abdul hayy B. al-‘Imaad al-Hanbali, Abul Qasim Abdul Malik B. Isa B. Darbaas asy-Syafi’i dan lain-lain sepakat menyatakan bahawa buku ini adalah hasil tulisan beliau, begitu juga buku-buku lain yang ditulis setelah beliau kembali kepada aqidah Ahlus Sunnah yang sebenar selepas meninggalkan aqidah menyimpang kaum muktazilah.

Antara kitab-kitab beliau yang lain adalah seperti al-Maqaalat al-Islaamiyyin, al-Luma’, Tafsir al-Mukhtazin, dan al-Fushul fir Radd ‘Alaa al-Mulhidin wal al-Khaarijin Minal Millah. Buku ini membuktikan kepada kita semua bahawa kebenaran taubat Imam Abu Hasan al-Asy’ari dari pemikiran Muktazilah dan bukti bahawa beliau adalah seorang yang mengikuti jejak ahlus sunnah di atas manhaj para pendahulu kita, para Salafus Soleh. Sekaligus buku ini menjawab pendustaan para pendukung aqidah al-Asya'irah zaman ini yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. Kerana itulah mereka begitu marah sekali dengan kewujudan buku ini ditengah-tengah amsyarakat sejak dahulu hingga kini sehingga pelbagai cubaan dan usaha mereka lakukan untuk mendustakan kewujudannya.

Weight:
300g

Total Pages:
242 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari:
http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.

90 – Hanya Islam Bukan Wahhabi

Hanya Islam Bukan Wahhabi


Title:
Hanya Islam Bukan Wahhabi
Judul Asli: Islamiyah La Wahhabiyah

Author:
Syaikh Dr. Sa'id B. 'Ali B. Wahf al-Qahthani

Publisher:
Darul Falah

Price:
RM64

Weight:
850g

Description:

Kitab ini merupakan sebuah hasil kajian dan pembentangan yang begitu istimewa oleh asy-Syaikh Prof. Dr. Nashir Abdul Karim al-‘Aql berkenaan terbinanya daulah Saudi Arabia dan hubungannya dengan bani Su’ud, Syaikh Muhammad Abdul Wahhab serta dakwah aqidah yang berlangsung di sana, sekaligus menjawab pelbagai tuduhan-tuduhan liar yang dilemparkan kepada negara Saudi Arabia yang di atas-namakan sebagai dinasti wahhabiyah. Buku setebal 552 muka surat ini mengupas kepelbagaian fakta-fakta sejarah yang banyak tidak diketahui oleh dunia Islam terhadap kehebatan dakwah aqidah yang diletuskan oleh Syaikh Muhammad Abdul Wahhab yang bermula dari wilayah Najad, Hijaz, sehinggalah kepada tertubuhnya kesatuan Saudi Arabia. Pada masa itu, masyarakat arab di sekitar Najad, Hijaz, Uyainah, dan wilayah-wilayah lain yang kini berada di bawah pentadbiran Saudi Arabia kesemuanya saling berpecah-belah dan tidak bersatu. Pelbagai ritual dan perbuatan syirik begitu subur berlaku seperti perbuatan menyembah kuburan, menyembah pokok, dan memuja sesuatu di samping Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dengan buku ini, terjawablah siapa sebenarnya Syaikh Muhammad B Abdul Wahhab yang sering-kali didakwa dan dimomokkan ke dalam masyarakat sebagai pengasas gerakan Wahhabiyah. Yang mana sebenarnya, beliau adalah salah seorang ulama besar dan pejuang penegak bendera aqidah di tanah arab pada zaman ini. Sehingga dengan berkat perjuangan dakwah pemurnian aqidah, membersihkan kesyirikan, dan mengembalikan masyarakat kepada sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih, akhirnya terbinalah negara 'Arab Saudi yang wujud pada hari ini. Beliau berjaya menyatukan wilayah-wilayah arab yang sebelumnya berpecah-belah dan saling berperang. Sungguh benar janji Allah bagi mereka yang beriman dengan iman yang sahih dan beramal dengan amal yang soleh, maka Allah akan meneguhkan kekuasaan mereka di muka bumi ini. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Surah an-Nuur, ayat 55.

Sanjungan kepada beliau juga turut dinukilkan dari pelbagai lapisan ulama ke dalam buku ini. Kepada anda yang masih meragui siapa sebenarnya beliau dan apa sebenarnya wahhabi, semoga dapat menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan yang tidak harus ditinggalkan.

Total Pages:
552 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari:
http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.

Tuesday, June 24, 2008

89 – Air Zam-Zam

Air Zam-Zam

Product Name/Type:
Air Zam-Zam

Price:
RM120 untuk 10Liter lebih (1 Tong)

Weight:
10Kg ++

Description:
Air Zam-zam asli. Membekalkan dan mengedarkan air zam-zam untuk mereka yang memerlukannya dengan kadar kos yang berpatutan. Kawasan yang dapat kami capai buat masa ini adalah di sekitar Shah Alam dan Klang.

More Information:
Hubungi Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau email:
dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan.

Sunday, June 1, 2008

88 – Kitab Subulus Salam

Subulus Salam
Syarah Bulughul Maram


Title:
Subulus Salam
Syarah Bulughul Maram

Author:
Imam Muhammad B. Ismail al-amir ash-Shan'ani

Publisher:
Darus Sunnah

Price:
RM260

Weight:
200g

Description:

Kitab Subulus Salam merupakan sebuah karya besar daripada imam ash-Shan’ani. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan hadis) dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-‘Asqalani yang mengumpulkan hadis-hadis berkaitan hukum-hakam (fiqh). Kitab Subulus Salam sangat masyhur di kalangan umat Islam daripada pelbagai mazhab dan golongan, kerana rangkuman kandungannya berkenaan hadis-hadis hukum-ahkam yang sangat-sangat diperlukan umat Islam untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan. Ia merupakan di antara salah satu khazanah fiqh Islam yang amat penting bukan sahaja kepada para pengkaji, tetapi juga kepada para penuntut ilmu dan golongan awam sama ada sebagai salah satu set buku/kitab yang dipelajari atau sebagai koleksi rujukan.

Di antara kelebihan kitab ini di samping membawakan kepada anda perbahasan yang baik, sistematik, gaya penulisannnya dan olahannya yang sempurna, ia turut dilengkapi dengan takhrij hadis berdasarkan takhrij yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Ini bertujuan supaya kita tidak ragu-ragu lagi dengan status hadis-hadis yang dikemukakan oleh buku ini selain memudahkan rujukan atau semakkan.

Content by volume:

Volume 1 – Kitab Thaharah (bab air, bejana, kaedah menghilangkan najis, bab wudhu', bab mengusap khuf, adab buang air, hukum mandi, tayammum, haidh. Kitab Solah (waktu-waktu solat, azan, syarat-syarat solat, sutrah, bab masjid, sifat-sifat solat, pelbagai solat-solat sunnah, hukum musafir, solat Juma'at, dan bab pakaian). & Kitab Jenazah.

Volume 2 – Kitab Zakat (zakat fitrah, sedekah, pembahagian zakat). Kitab Puasa, Kitab Haji, Kitab Jual Beli (persoalan khiyar, riba', pinjaman, perjanjian, hutang, ghasab, wakaf, hibah, syuf'ah, sewaan, belian, fara'aidh, wasiat, wadi'ah). Kitab Nikah (kafa'ah dan memilih, pergaulan suami isteri, maskahwin, walimah, pembahagian giliran isteri, khulu').

Volume 3 – Kitab Thalaq, Kitab Rujuk (ila', zhihar, kaffarat, li'an, iddah dan ihdad, penyusuan, nafkah, asuhan. Kitab Jenayah (dendan, menuntut darah dan sumpah, memerangi pemberontak, memerangi pelaku kejahatan, memburu orang murtad). Kitab hudud (hukuman pelaku zina, penuduh zina, hukum pencuri, hukum peminum arak). Kitab Jihad (bab jizyah, gencatan senjata, hukum pertandingan dan memanah). Kitab Sumpah & Nadzar. Kitab Qadha (bab syahadah, ad-Da'awi (ancaman), dan bayyinat (bukti)). Kitab al-Itq' (memerdekakan hamba, mudabbar, mukatab, dan ummu walad). Kitab al-Jami’ (bab etika, al-birru, shilah, zuhud, wara', peringatan terhadap akhlak tercela, anjuran berakhlak mulia, bab dzikir dan doa).

Total Pages:
3 Jilid Lengkap

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layarihttp://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.