Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Tuesday, May 19, 2009

121 - Raudhatuth Thalibin

Raudhatuth Thalibin


Title:
Raudhatuth Thalibin

Author:
Imam an-Nawawi
Tahqiq/Tahkrij oleh Fuad Siraj ‘Abdul Ghafar
Ta’liq oleh Syaikh al-Albani dan Syaikh Muhammad Soleh al-Utsaimin

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:
RM248 (3 Jilid)

Weight:
3.6kg

Description:

Kitab ini adalah susunan salah seorang imam besar di dalam mazhab asy-Syafi’i, iaitu Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi (imam an-Nawawi rahimahullah). kitab ini sekaligus merupakan antara karya besar yang menjadi rujukan utama dalam mazhab asy-Syafi’i. Imam an-Nawawi membawakan dan membentangkan kepelbagaian pendapat dan perbahasan fiqh yang berlaku dalam kalangan mazhabnya pada masanya. Kitab ini begitu bernilai dan berguna bagi sesiapa sahaja yang mahu mengetahui dengan mendalam berkenaan persoalan-persoalan fiqh asas di dalam mazhab Syafi’i. Turut dibawakan oleh beliau adalah perbandingan pendapat dari beberapa mazhab yang lain seperti hanafi, hanbali dan maliki.

Kitab ini dibahagiakan kepada 3 jilid berdasarkan perbahasan:

Jilid 1: Thaharah, Tayammum, Haid, Hukum Solat Jama’ah, Solat Musafir, Hukum Jenazah.

Jilid 2: Zakat, Puasa, Haji, Qurban, Haiwan Buruan, Sembelihan, Nazar.

Jilid 3: Jual Beli, Pesanan, Gadaian, Jaminan Hutang, Harta, akad dan perjanjian damai, Hutang piutang.

Lebih istimewa, buku ini telah pun diberi semakan dan catatan (footnote) oleh mereka yang berkelayakan (Syaikh al-Albani dan Syaikh al-Utsaimin).

Total Pages:
Jilid 1, 953 m/s. Jilid 2, 844 m/s. Jilid 3, 972 m/s.

More Information/payment:

Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan atau pembelian.

Payment:

Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.