Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Friday, November 6, 2009

177 - Bidayatul Mujtahid (Karya Ibnu Rusyd)

Bidayatul Mujtahid (Karya Ibnu Rusyd)Title:
Bidayatul Mujtahid (Karya Ibnu Rusyd)
Judul Asli: Bidayatul Mujtahid

Author:
Imam Ibnu Rusyd

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:
RM200 (2 Jilid)

Weight:
1300g

Description:

Tidak aneh dan bukanlah satu yang pelik sekiranya sesebuah perpustakaan itu dipenuhi dengan pelbagai kitab-kitab Fiqh yang memuatkan perbahasan dan pendapat serta ijtihad para imam Fiqh. Di antara kitab-kitab fiqh yang berharga lagi bernilai adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid karya Imam Abu al-Walid Muhammad B. Ahmad B. Muhammad Rusyd al-Qurthubi ini. Beliau lebih dikenali dengan nama Ibnu Rusyd. Mothode dan corak penyampaian di dalam buku ini adalah berbentuk perbandingan mazhab dan pendapat. Dan turut dibahaskan adalah sebab terjadinya perbezaan pendapat di antara mazhab dalam satu-satu bab tertentu yang dibincangkannya. Kini kitab ini telah siap diterjemahkan menjadi dua jilid lengkap. Isi kandungannya (untuk jilid pertama dan kedua) memuatkan sekitar persoalan Thaharah (bersuci), Wudhu', Tayammum, Bab Air, Bab Mandi, Bab Najis, Haid, Kitab Solat, Solat Juma'at, Solat orang sakit, Solat-solat Sunnah, Jenazah, Kitab Zakat, Kitab Puasa, Kitab Musafir, Kitab Haji, Persoalan Jihad, Sumpah dan kaffarah, Nadzar, Korban dan Aqiqah, Sembelihan haiwan, Kitab Makanan dan buruan, kitab nikah, kitab talak, kitab sumpah dan nadzar, kitab mata wang, kitab jual beli, kitab murabahah, kitab sewa, syirkah, syuf'ah, gadaian, hukum barang temuan, hibah/hadiah, wasiat, hukum fara'id, hudud, dan seterunya beberapa yang lain.

Total Pages:
jilid, 1 - 1004 m/s., jilid 2 - 967 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok.

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.