Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Thursday, July 28, 2016

Buku Induk Akidah Islam, Syarah Aqidah Al-Wasithiyyah

Buku Induk Akidah Islam
Syarah Aqidah Al-Wasithiyyah


Buku Induk Akidah Islam. RM64/unit. 932 m/s. (Hard cover)

Dari terjemahan lengkap kitab Syarh Aqidah Al-Wasithiyyah Ibn Taimiyyah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Soleh Al-'Utsaimin rahimahumullah.
_____________________________

Buku ini adalah antara karya yang baik dalam menjawab syubhat-syubhat kelompok bathil dari kalangan Muktazilah, Jahmiyyah, Khawarij, Syi'ah, Al-Asya'irah, Al-Maturidiyah, Tarekat tasauf, dan beberapa yang lainnya.

Sebahagian dari kelompok-kelompok bathil ini mungkin tidak lagi mudah dikenali dengan sekadar pada penyebutan nama-nama tersebut, tetapi apabila kita menelitinya melalui buku ini, maka akan jelaslah siapa mereka pada hari ini walaupun ia hadir dengan baju, gelar, dan nama-nama pertubuhan yang berbeza.

Buku ini mengupas perbahasan tentang manhaj dan asas-asas aqidah ahli sunnah wal jama'ah dari dasar-dasarnya diikuti rincian-rinciannya pada bab-bab berikutnya; Asas konsep tauhid, Al-Asma' wa Ash-Shifat, penjelasan iman, sikap terhadap para nabi, sikap terhadap sunnah Nabi, iman terhadap hari kiamat dan penjelasan tentangnya disertai peringkat-peringkatnya, Sikap terhadap sahabat-sahabat Nabi, sikap terhadap ahli bayt Nabi, sikap terhadap kaum muslimin secara umum, sikap terhadap ahli bid'ah, sikap terhadap pemerintah kaum muslimin, penjelasan tentang karamah para wali, manhaj ahli sunnah dalam amar makruf nahi mungkar, dan banyak lagi yang lainnya.
______________________________
Klik untuk sinopsis/pesanan online

Atau sms/whatsapp kami, 0126887715.

Channel, telegram.me/ilmusunnah