Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Wednesday, March 5, 2008

43 - Tafsir Adhwa'ul Bayan

Tafsir Adhwa'ul Bayan
Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran
(Adhwa' al-Bayan fii Idhah al-Quran bi al-Qur'an)


Nama Buku:
Tafsir Adhwa'ul Bayan
Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an
Judul Asal (Arab): Adhwa' al-Bayan fii Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an

Penulis:
Syaikh al-Amin asy-Syanqithi

Terbitan:
Pustaka Azzam

Harga:
RM950
(Satu set Lengkap, 12 Jilid)

Berat:
20Kg

Berkaitan Buku:

Merupakan tafsir al-Qur'an susunan Syaikh al-Allamah al-Mufassir Muhammad al-Amin asy-Syanqithi (rahimahullah) lengkap dari Surah al-Baqarah hingga Surah an-Naas (Tafsir 30 Juzuk). Semuanya terdiri daripada 12 Jilid lengkap telah diterjemahkan.

Tafsir ini membawakan methode penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an sebagai kaedah utamanya. Gaya huraiannya merangkumi kefahaman salaf yang dipadukan dengan contoh-contoh situasi semasa masyarakat moden.

Takhrij hadis bagi tafsir ini dilakukan oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi.

Kelebihan kitab tafsir ini di antaranya:

1 - Menjelaskan makna ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an (Tafisr Qur’an bil Qur’an). Hal ini sesuai dengan kesepakan para ulama yang menyebutkan bahwa tafsir yang paling mulia dan utama adalah menafsirkan ayat-ayat Kitabullah dengan menggunakan (ayat-ayat lainnya) Kitabullah. Sebab, tidak ada seorangpun yang lebih tahu makna Kalamullah kecuali Allah 'Azza wa Jalla sendiri.

2 - Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam semua ayat yang dijelaskan dalam kitab ini yang disandarkan kepada dalil-dalil sahih dari Sunnah Nabwiyyah dan pendapat para ulama, kemudian dipilihkan pendapat yang terkuat tersebut tanpa rasa fanatik mazhab.

3 - Dilengkapi penjelasan tambahan. Contohnya seperti perbahasan tentang beberapa masalah bahasa (Lughah) dan hal-hal yang diperlukannya seperti sharaf (perbahasan tentang perubahan suatu kata) dan I’raab (perbahasan tentang kedudukan kata dalam suatu kalimat), penyebutan syair-syair arab sebagai penguat serta analisis terhadap masalah-maslah yang diperlukan dalam menafsirkan sesebuah ayat seperti masalah ushuliyah (yang pokok) dan Kalam (akidah) yang dilandasi sanad-sanad hadis.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.