Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Wednesday, February 10, 2010

224 - Ringkasan Kitab al-Umm

Ringkasan Kitab al-Umm


Title:
Ringkasan Kitab al-Umm
(Judul Asal: Mukhtashar Kitab Al Umm fiil Fiqhi)

Author:
Imam asy-Syafi'i (Abu Abdullah Muhammd bin Idris)
Peringkas dan Peneliti: Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail
Penterjemah: Mohammad Yasir Abd Muthalib Lc, Andi Arlin

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:
RM220

Weight:
3.6Kg

Description:

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenali dengan nama Imam asy-Syafi'i adalah tokoh besar yang tidak asing lagi namanya di kalangan umat islam. Kepakaran beliau di dalam pelbagai cabang ilmu Islam tidak diragukan oleh para ulama. Beliaulah yang meletakkan dasar ilmu hadis dan ushul fiqih melalui karya monumentalnya, ar-Risalah. Di pelbagai belahan dunia Islam, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia [dan Malaysia], mazhab Syafi'i menjadi pegangan utama umat Islam. Ertinya di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan yang berkaitan dengan persoalan ibadah dan mu'amalah mereka akan memilih dan mengamalkan (mengutamakan) pendapat-pendapat yang berkembang dalam mazhab Syafi'i.

Akan tetapi di antara yang sangat disayangkan adalah: masih ada, bahkan tidak sedikit di antara umat islam yang mendakwa dirinya pengikut mazhzab imam Syafi'i bahkan yang fanatik di antara mereka ternyata sebenarnya tidak mengenali siapa sebenarnya Imam Syafi'i. Jangankan ditanya tentang karya-karya ilmiah, aqidah, manhaj, atau pandangan Iman Syafi'i terhadap pentingnya berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, masa dan tempat al-Imam dilahirkan pun banyak yang tidak tahu. Jangan hairan sekiranya ada yang menyangka Imam Syafi'i adalah orang Asia Tenggara sehingga fiqh-nya dianggap khusus untuk orang Asia Tenggara.

Kitab al-Umm adalah satu di antara kitab-kitab Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Di sana termuat fiqh Imam Syafi'i. Maka, tidak jarang apabila di dalam sesebuah perbahasan hukum fiqh disebutkan "menurut Imam Syafi'i" maka yang dimaksudkan adalah dalam kitab al-Umm tersebut. Kitab al-Umm adalah sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah. al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Jumlah kitab/bab (persoalan) dalam kitab al-Umm sebanyak 40 bab lebih (wallahua'lam) dimulakan dari kitab at-Thaharah (bersuci) kemudian kitab as-Sholat. Begitulah seterusnya yang beliau susun berdasarkan bab-bab fiqh ..."

Ringkasan KITAB AL-UMM ini adalah terjemahan dari kitab Mukhtashar Kitab Al-Umm fiil Fiqhi, yang merupakan ringkasan kitab al-Umm yang disertakan dengan catatan kaki dari peneliti atau pentahqiqnya (penyemak). Ia memuatkan perkataan dan fatwa-fatwa Imam asy-Syafi'i dalam pelbagai perkara terutamanya skop fiqih. Penyusun semula kitab ini, setelah secara ringkas menyebutkan berkaitan biografi Imam asy-Syafi'i, pada jilid 1 kitab terjemahan ini membentangkan perbahasan masalah-masalah fiqh yang disusun secara berurutan seperti berikut:

a.. Tentang bersuci (thaharah),
b.. Tentang haid,
c.. Tentang solat,
d.. Tentang solat 'iedain (dua hari raya),
e.. Tentang jenazah,
f.. Tentang zakat,
g.. Tentang pembagian zakat,
h.. Tentang puasa,
i.. Tentang i'tikaf,
j.. Tentang haji,
k.. Tentang Korban,
l.. Tentang haiwan buruan dan sembelihan,
m.. Tentang makanan dan keterangan halal haramnya,
dan.. Tentang nadzar.

Sehinggalah ke jilid-jilid seterusnya dengan pelbagai lagi bab dan skop perbahasannya seperti:

Jual-beli, wasiat, hukum gadaian, hibah, luqathah (barang temuan), faraidh, jizyah, memerangi pemberontak, hukum pertandingan, perbahasan nikah, mahar, syighar, nafkah, diyat, hudud, qishash, pengadilan, talak, perbezaan pandangan di kalangan sahabat, perhambaan, rangkuman ilmu, hukum undian, memerdekakan hamba, wala', dan pelbagai lagi lainnya.

Setiap persoalan dibahaskan berdasarkan dalam bab-bab yang lebih khusus dan terperinci.

Perbahasan di dalam buku ini banyak dilakukan dengan pola dialogis (soal-jawab) yang menunjukkan bahawa Imam asy-Syafi'i seorang pendebat yang hebat. Sesiapa yang membacanya nescaya dia akan menyaksikan kekuatan hujjah imam asy-Syafi'i dan ketajaman hujjah berdasarkan al-kitab dan as-Sunnah. Tambahan catatan kaki, menyempurnakan kehadiran kitab ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati penulis, peringkas dan peneliti dan menjadikannya sebagai amal yang mulia, yang dapat memperbesar timbangan kebaikan kita semua.

Total Pages:
3 Jilid

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari - http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.