Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Friday, January 20, 2012

517 - Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaily

Fiqih Islam wa Adillatuhu
Fiqh Islam dan Perundangannya


Title:
Fiqih Islam wa Adillatuhu
Judul Asal: al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu

Author:
Dr. Wahbah az-Zuhaily

Publisher:
Gema Insani
Darul Fikir

Price:
RM850 Termasuk pos
(Hard Cover, 10 Jilid Lengkap)

Weight:
15 kg

Description:

Ini adalah terjemahan kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah az-Zuhaily yang cukup di kenali dalam dunia fiqh kontemporari. Buku ini mengemukakan dan menghimpunkan perbahasan fiqh Islam empat mazhab ahli sunnah wal-jama'ah iaitu mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Perbahasan buku ini dimulakan dengan seluk-beluk fiqh Islam dan keistimewaannya, sejarah ringkas tokoh-tokoh mazhab, perpekstif perbezaan ijtihad fiqh dalam Islam, dan seterusnya dimulakan dengan perbahasan thaharah, solat, sehinggalah kepada perbahasan yang lebih kompleks lainnya.

Berikut kami sebutkan perbahasan keseluruhan buku ini berdasarkan jilid dan topik-topiknya:

JILID 1: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Solat

JILID 2: Solat Wajib, Solat Sunnah, Zikir Setelah Solat, Qunut dalam Solat, Solat Jama’ah, Solat Jama' dan Qasar.

JILID 3: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah.

JILID 4 Membahas : Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqih.

JILID 5: Hukum Transaksi Kewaangan, Transaksi jual beli, insurans, Khiyar, Akad Jual Beli, Akad Ijarah.

JILID 6: Jaminan, Pengalihan hutang, Gadaian, Paksaan, Kepemilikan.

JILID 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Kewangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian.

JILID 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam.

JILId 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng’illa Istri, Li’an, Zhihar, Masa 'Iddah.

JILID 10: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan.

Total Pages:
10 Jilid Lengkap

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari - http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.