Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Monday, July 9, 2012

580 - Fikih Imam Syafi'i (Terjemahan Kitab al-Umm)

Fikih Imam Syafi'i
(Terjemahan Kitab al-Umm)


Judul Buku:
Fikih Imam Syafi'i (Terjemahan Kitab al-Umm)

Penulis:
Imam Asy-Syafi'i
Tahqiq: Dr. Rif'at Fauzi 'Abdul Muthalib

Penerbit:
Pustaka Azzam

Harga:
RM438

Berat Buku:
4.7kg

Keterangan Kandungan:

Ini adalah hasil terjemahan dari kitab Al-Umm edisi lengkap berserta tahqiq karya Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H). Cuma bagi edisi terjemahan ini, penerbit (atau penterjemah) hanya berkenan menterjemahkan secara lengkap bagi bab-bab perbahasan yang menyangkut urusan ibadah sahaja, manakala bagi perbahasan mu'amalah ditinggalkan dan tidak diterjemahkan. Tetapi mungkin akan diusahakan pada masa-masa mendatang. Jadi, bagi edisi ini, terjemahannya lengkap mencakupi perbahasan Thaharah, Haid, Solat, Solat-solat Sunnah, 'Ied (hari raya), hukum-hakam murtad, Jenazah, Zakat, Puasa, I'tikaf, Haji, Korban, Buruan, Sembelihan, Makanan, sehinggalah terhenti ke bab perbahasan Nadzar. Ia diterjemahkan lengkap menjadi 4 jilid.

Jika dibandingkan dengan edisi arabnya, ia terdiri dari 11 jilid lengkap dengan tahqiq Dr. Rif'at Fauzi 'Abdul Muthalib. Dan edisi terjemahan ini hanya menterjemahkan secara lengkap sampai setakat jilid 3 yang awal (dari edisi asal bahasa arab), lengkap dari bab yang awal bermula dari perbahasan thaharah sampai bab nadzar.

Walau apa pun, ini semua tetap memiliki faedah yang besar bagi para pencinta kitab hasil karya para ulama generasi awal, khususnya karya Imam asy-Syafi'i ini. Para pencinta ilmu pasti gembira dengan terhasilnya edisi terjemahan ini terutamanya yang menyangkut hal-hal ibadah. Ini sekaligus membantu para pengamal mazhab asy-Syafi'i di nusantara ini khasnya. Usaha ini amat membantu kita semua dalam membuat semakkan dan rujukkan berkaitan perbahasan fiqh dan ibadah dengan rujukan asalnya secara ilmiyah dan sahih. Sekaligus meningkatkan maklumat, ilmu, capaian, dan keluasan pembacaan kita dalam memahami mazhab imam asy-Syafi'i ini.

Kitab Al-Umm

Kitab al-Umm ini adalah sebuah kitab yang dikumpulkan oleh murid Imam asy-Syafi’i iaitu Imam ar-Rabi’ B. Sulaiman al-Muradi (Wafat: 270H). Beliau menghimpunnya sama ada ketika sebaik mendengar bab-bab atau perbahasan-perbahasan kandungannya tersebut secara langsung daripada asy-Syafi’i atau di masa yang lain. Juga berdasarkan apa yang beliau temui dalam bentuk-bentuk tulisan asy-Syafi’i rahimahullah.

Kata al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah (Wafat: 852H), “Jumlah kitab (perbahasan) dalam kitab al-Umm mencapai lebih dari 140 bab, wallahu a‘lam. Ia dimulakan dengan perbahasan tentang thaharah (bersuci), kemudian kitab ash-sholah, dan seterusnya yang mana beliau susun berdasarkan bab-bab fiqh.” (Dinukil dari kitab Manhaj al-Imam asy-Syafi’i fii Itsbaat al-‘Aqiidah karya Dr. Muhammad al-‘Aql, m/s. 48 – Maktabah Adhwa as-Salaf)

Perbahasan yang terkandung dalam kitab al-Umm ini merangkumi pelbagai asas dan penjabaran persoalan agama yang sangat luas. Bahkan ia boleh dikatakan sebagai himpunan perbahasan yang mengumpulkan pendapat-pendapat imam asy-Syafi’i rahimahullah dalam bidang fiqh, tafsir, dan hadis. Di antara perbahasannya mencakupi aspek thaharah, solat, hari raya, zakat, jenazah, puasa, haji, ibadah korban, perburuan, nadzar, jual beli, wasiat, faraidh, peperangan, jihad, pernikahan, hudud, qishash, dan banyak lagi yang lainnya.

Muhammad B. Idris Asy-Syafi'i rahimahullah atau yang lebih dikenali dengan nama Imam asy-Syafi'i adalah tokoh besar yang tidak asing lagi namanya di kalangan umat islam. Kepakaran beliau di dalam pelbagai cabang ilmu Islam tidak diragukan oleh para ulama. Beliaulah yang meletakkan dasar ilmu hadis dan ushul fiqih melalui karya monumentalnya, ar-Risalah. Di pelbagai belahan dunia Islam, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Mazhab Syafi'i menjadi pegangan utama umat Islam. Ertinya di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan yang berkaitan dengan persoalan ibadah dan mu'amalah mereka akan memilih dan mengamalkan (mengutamakan) pendapat-pendapat yang berkembang dalam mazhab Syafi'i.

Akan tetapi di antara yang sangat disayangkan adalah: masih ada, bahkan tidak sedikit di antara umat islam yang mendakwa dirinya pengikut mazhzab imam Syafi'i bahkan yang fanatik di antara mereka ternyata sebenarnya tidak mengenali siapa sebenarnya Imam Syafi'i, juga tidak tahu apa karya-karya Imam asy-Syafi'i. Jangankan ditanya tentang karya-karya ilmiah, aqidah, manhaj, atau pandangan Iman Syafi'i terhadap pentingnya berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, masa dan tempat al-Imam dilahirkan pun banyak yang tidak tahu. Jangan hairan sekiranya ada yang menyangka Imam Syafi'i adalah orang Asia Tenggara sehingga fiqh-nya dianggap khusus untuk orang Asia Tenggara.

Jumlah Muka Surat:
4 jilid lengkap.

Maklumat Pesanan:
Boleh hubungi Saudara Nawawi, melalui h/p. (SMS/Call) No.: 012-6887715 atau melalui email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau pengesahan stok.

Layari, http://galeriniaga.blogspot.com/

Kaedah Bayaran:
Sebaik stok telah disahkan dan jumlah telah dipersetujui, bayaran boleh dibuat ke akaun bankCIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise).

Sebaik bayaran dibuat, sila sms/email-kan nama, alamat penuh anda, no. tel., serta nyatakan bayaran dibuat ke akaun mana. Setelah itu, urusan penghantaran/pengeposan akan kami lakukan secepat mungkin.