Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Monday, July 9, 2012

582 - Keajaiban & Keistimewaan Al-Qur'an

Keajaiban & Keistimewaan Al-Qur'an


Judul Buku:
Keajaiban & Keistimewaan Al-Qur'an
Judul Asal: Fadha'il Al-Qur'an

Penulis:
Syaikh Muhammad B. Soleh Al-'Utsaimin rahimahullah

Penerbit:
Griya Ilmu

Harga:
RM75

Berat Buku:
0.8kg

Keterangan Kandungan:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (maksudnya):

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang terdapat) di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Surah Yunus, 10: 57)

Ayat ini menunjukkan salah satu hakikat, tujuan, dan maksud al-Qur'an dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak terkecuali umat Islam dan mukmin khasnya.

Kehadiran dan manfaat Al-Qur'an bukan saja dirasakan oleh mereka yang beriman kepadanya, bahkan yang tidak beriman pun akan mendapatkan percikan petunjuk dari hanya membacanya saja. Tidak sedikit kisah para mualaf yang masuk Islam setelah membaca, mempelajari dan mentadabburi al-Qur'an, kerana al-Qur'an bukan kitab biasa melainkan nasihat dan pelajaran dari Sang Pencipta manusia dan alam semesta beserta isinya.

Dalam buku ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah memaparkan keaslian al-Qur'an sebagai sebuah kitab suci samawi, wahyu dan kalam ilahi, bukannya kitab yang berisikan imaginasi pemikiran manusia.

Dengan membaca buku ini kita diingatkan tentang pentingnya membaca al-Qur'an di setiap hari, seperti dikatakan oleh para ulama salaf,

"Rugilah orang yang dalam sehari tidak membaca Al-Quran."

Bahkan Rasullullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam sendiri menegaskan, "Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan al-Qur'an akan banyak kebaikannya, sementara rumah yang tidak dibacakan al-Qur'an akan sedikit kebaikannya.”

Lebih dari itu, al-Qur'an wajib dipelajari, difahami, lalu diterapkan dalam kehidupan agar manfaat dan fungsi al-Qur'an benar-benar terasa bagi umat manusia dan alam semesta, sama ada lahir ataupun batin.

Inilah terjemahan kitab Fadhail al-Qur'an (keutamaan-keutamaan al-Qur'an), karya Imam 'Imaduddin Abu Al-Fida’ yang kita kenal dengan nama Ibnu Katsir rahimahullah. Konsep penulisan kitab ini tidak ubah seperti metode penulisan Imam al-Bukhari. Penulis mengemukakan matan-matan hadisnya terlebih dahulu dari rangkaian hadis-hadis terbaik dalam babnya. Kemudian beliau berikan catatan dan interpretasi (komentar) berserta syarah (huraian)nya.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Al-Bukhari meletakkan kitab Fadha'il al-Qur'an (keutamaan-keutamaan al-Qur'an) setelah kitab Tafsir (penjelasan al-Qur'an), kerana tafsir al-Qur'an lebih penting, oleh itu beliau memulakan penulisan dengan membahaskan persoalan tafsir. manakala kami meletakkan perbahasan Fadhail al-Qur'an sebelum Tafsir al-Qur'an, dan meletakkan keutamaan tiap-tiap surah sebelum membahaskan tafsirnya; hal ini agar dapat memberikan motivasi untuk menghafal al-Qur'an, memahaminya, serta mengamalkan kandungannya."

Cakupan bab-bab perbahasan dalam kitab ini adalah sebagaimana berikut:

Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an

Pengumpulan Al-Qur'an

Penulisan Mushaf Al-Qur'an oleh Utsman

Para Penulis Wahyu Nabi

Hadits Dari Abi Bakrah

Hadits Dari Samurah

Hadits Dari Ummu Ayub

Hadits Dari Abu Juhaim

Hadits dari Ibnu Mas'ud

Penyusunan Al-Qur'an

Tentang Titik dan Garis (Syakal) dalam Mushhaf

Para Ahli Qira'ah dari Kalangan Sahabat Nabi

Turunnya Ketenangan Dan Malaikat Ketika Membaca Al-Qur'an

Penjelasan Perkataan: Nabi "Tidak Pemah Meninggalkan (Harta) Kecuali Sesuatu (Al Quran) Yang Diapit Oleh Dua kulit Buku."

Keutamaan Al-Qur'an Berbanding Seluruh Perkataan Lain

Orang-Orang Yang Berwasiat Agar Berpegang Dengan Kitabullah

Orang Yang Tidak Membaca Al-Qur'an Dengan Intonasi Yang Baik

Kegembiraan Pembaca Al-Qur'an

Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Qur'an Dan Mengajarkannya

Membaca Al-Qur'an Dengan Hafalan (Tanpa Melihat Mushhaf)

Selalu Berusaha Mengingat Al-Qur'an Dan Menjaganya

Membaca Al-Qur'an Di Atas Kendaraan

Mengajari Al-Qur'an Kepada Anak-Anak

Adakah Boleh Mengucapkan, "Aku Lupa Ayat Ini Dan Itu?"

Membaca Surah Al-Baqarah, Dan Surah-Surah Tertentu

Perlahan-Lahan (Tartil) Dalam Membaca Al-Qur'an
Bacaan Panjang

Pengulangan Bacaan (Tarji')

Membaca Al-Qur'an Dengan Suara Yang Merdu

Orang Yang Ingin Mendengarkan Bacaan Al-Qur'an Dari Orang Lain

Perkataan Orang Yang Meminta Membacakan Al-Qur'an Kepada Orang Yang Membaca Al-Qur'an, "Hasbuka" (Cukup Sudah Untukmu)

Batas Minima Membaca Al-Qur'an

Menangis Ketika Membaca Al-Qur'an

Orang Yang Berdebat Tentang Bacaan Al-Qur'an, Mencari Makan Atau Angkuh Dengan Al-Qur'an
Bacalah Al-Qur'an Selama Hati Kalian Fokus Membacanya

Kumpulan Kepelbagaian Hadis Tentang Membaca Al-Qur'an, Keitimewaan Al-Qur'an Dan Ahli Al-Qur'an

Doa Nabi Untuk Menghafal Al-Qur'an Dan Mencegah Lupa

Jumlah Muka Surat:
741m/s.

Maklumat Pesanan:
Boleh hubungi Saudara Nawawi, melalui h/p. (SMS/Call) No.: 012-6887715 atau melalui email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau pengesahan stok.

Layari, http://galeriniaga.blogspot.com/

Kaedah Bayaran:
Sebaik stok telah disahkan dan jumlah telah dipersetujui, bayaran boleh dibuat ke akaun bankCIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise).

Sebaik bayaran dibuat; Sila sms/email-kan nama, alamat penuh anda, no. tel., serta nyatakan bayaran dibuat ke akaun mana. Setelah itu, urusan penghantaran/pengeposan akan kami lakukan secepat mungkin.