Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Friday, May 17, 2013

764 - Ar-Risalah Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih


Ar-Risalah
Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih
Karya Imam Asy-Syafi’i


Judul Buku:
Ar-Risalah Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih
Judul Asal: Ar-Risalah Imam Asy-Syafi’i

Penulis:
Imam Muhammad B. Idris Asy-Syafi’i rahimahullah (Wafat: 204H)

Penerbit:
Pustaka Al-Kautsar

Harga:
RM54

Berat:

1kg

Keterangan Buku:


Imam asy-Syafi’i rahimahullah (Wafat: 204H) merupakan seorang tokoh dan seorang imam yang amat masyhur namanya dalam dunia Islam, beliau juga merupakan tokoh yang hebat dan besar jasanya.

Beliau merupakan individu yang pertama memiliki gagasan dan idea cemerlang berkenaan kaedah penggalian hukum-hukum Islam, yang disusun dengan begitu sistematik ke dalam sebuah karyanya yang diberi judul ar-Risalah (yang bermaksud, sebuah pesanan).

Usaha pembukuan ini bertepatan dengan kepesatan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Ianya berlangsung di sekitar era khalifah Harun al-Rasyid (145H-193H), dan kemuncaknya adalah di masa Khalifah al-Ma’mun (170-218H).

Dengan lahirnya kitab ini, fasa awal perkembangan ilmu ushul fiqh pun bermula. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi ahli ushul di masa-masa seterusnya. Kitab ar-Risalah ini juga merangkumi gambaran metodhologi imam asy-Syafi’i dalam mencari, menyusun, dan menggali/menggubal hukum-hakam Islam. Ianya sangat baik untuk dijadikan rujukan utama bagi mereka yang bergelar pengkaji, mahasiswa, pelajar, penggerak akademik, dan pemerhati. Ia juga turut menjadi rujukan para ulama dulu dan kini.

Kata Imam ‘Abdurrahman B. Mahdi rahimahullah tentang kitab ar-Risalah, “Ketika aku melihat kitab ar-Risalah karya asy-Syafi’i, aku tercegang kerana aku sedang melihat (susunan bahasa) seorang yang bijak, fasih, lagi penuh dengan nasihat sehingga aku memperbanyakkan doa untuknya.” (Mukaddimah kitab ar-Risalah tahqiq Syaikh Ahmad Syakir, m/s. 4)

Kata Syaikh Ahmad Syakir, “Seluruh kitab imam asy-Syafi’i adalah contoh sastera ‘Arab yang murni dan berada di puncak balaghah yang tertinggi. Beliau menulis berdasarkan naluri yang bersesuaian dengan fitrah, tidak dibuat-buat dan tidak dipaksa-paksa. Kitab-kitab beliau adalah penjelasan yang paling fasih yang pernah anda baca setelah al-Qur’an dan hadis, tidak dapat ditandingi oleh satu ucapan pun dan tidak terkalahkan oleh satu tulisan pun.” (Mukaddimah kitab ar-Risalah tahqiq Syaikh Ahmad Syakir, m/s. 14)

Badruddin az-Zarkasyi di dalam kitab al-Bahr al-Muhith fii Ushul menyatakan, “asy-Syafi’i adalah ulama pertama yang menyusun buku tentang ushul fiqh. Bagi bidang ushul fiqh ini, beliau menulis kitab ar-Risalah, Ahkam al-Qur’an, Ikhtilaf al-Hadits, Ibthal al-Istihsan, Jama’ al-‘Ilm, dan al-Qiyas. Melalui pelbagai pembahagian bab-bab perbahasan dalam kitab ini, beliau telah menjelaskan selok-belok penghujahan dengan hadis ahad, membentangkan syarat-syarat kesahihan hadis, keadilan para perawi hadis, penolakan khabar mursal dan munqathi’, serta perkara-perkara lain yang boleh diketahui dengan menyemak isi kandungannya.” (Mukaddimah kitab ar-Risalah tahqiq Syaikh Ahmad Syakir, m/s. 13). [Disediakan oleh krew Atsar Ent., www.atsar.ilmusunnah.com]

Imam as-Suyuthi mengatakan, “Disepakati bahawa asy-Syafi'i adalah printis pertama ilmu ushul fiqh yang lengkap dan bebas. Beliau orang pertama yang menulis ilmu-ilmunya secara tersendiri.”

Imam Ahmad B. Hanbal rahimahullah (Wafat: 241H) berkata, “ Dahulu, ilmu fiqih itu terkunci pada ahlinya sahaja, sehinggalah kemudian Allah membukakannya dengan Imam asy-Syafi'i.”

Demikianlah melalui kitab beliau ini, Imam asy-Syafi'i telah berjaya meletakkan pasak terpenting penulisan dan percambahan ilmu ushul fiqh. Beliau menjelaskan ketentuan-ketentuannya dan variasinya. Di dalam kitab ar-Risalah ini beliau berbicara tentang al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, juga as-Sunnah dan kedudukannya di sisi al-Qur'an, kemudian penjelasan wajibnya mengikuti wahyu, kemudian memahami ilmu nasikh dan mansukh, illat hadis, menuntut ilmu, hadis ahad, ijma' ulama, qiyas, ijtihad, istihsan, perbezaan pandangan di kalangan ulama, atsar-atsar sahabat, dan kedudukan ijma' serta qiyas di dalam berdalil. [Disediakan oleh krew Atsar Ent., www.atsar.ilmusunnah.com]

Jumlah Muka Surat:
446 m/s.

Maklumat lanjut:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari juga www.atsar.ilmusunnah.com

Bayaran Pembelian: 
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 (Nawawi B. Subandi), atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.