Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Saturday, May 18, 2013

786 - Himpunan Doa & Dzikir Rasulullah karya Imam Ath-Thabrani

Himpunan Doa & Dzikir Rasulullah karya Imam Ath-Thabrani


Judul Buku:
Himpunan Doa & Dzikir Rasulullah karya Imam Ath-Thabrani
Judul Asal: Ad-Du’a

Penulis:
Imam Ath-Thabrani rahimahullah (Wafat: 360H) 
Tahqiq: Sami Anwar Jahin

Penerbit:
Pustaka Azzam

Harga:
RM110

Berat:

1.6kg

Keterangan Buku:


Imam ath-Thabrani rahimahullah adalah seorang imam dan ulama hadis yang cukup terkenal, seorang penghafal hadis yang banyak, seorang pengembara mencari hadis, memiliki banyak karya tulis, teliti dalam permasalahan hadis, seorang yang memiliki usia yang panjang, dan merupakan orang yang jujur dan amanah.

Nama lengkap beliau adalah Abu Qasim Sulaiman B. Ahmad B. Ayyub B. Mathir Al-Lakhmi Ath-Thabrani. Beliau lahir di Kota Akka pada tahun 260 Hijrah, dan wafat di Ashbahan pada tahun 360 Hijrah dengan usia 100 tahun 10 bulan.

Imam ath-Thabrani mula mempelajari hadis seawal usia 10 tahun dan mula melakukan rehlah mencari hadis ketika usia 14 tahun di pelbagai wilayah seperti Mesir, Jabalah, Madain Syam, Yaman, Iraq, Ashbahan, dan Parsi. Guru beliau mencapai sehingga seribu orang atau lebih.

Beliau memiliki banyak karya tulis yang sarat dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Di antara yang terkenal dan banyak disebut-sebut adalah seperti Al-Mu’jam ash-Shaghir, Al-Mu’jam al-Awsath, dan Al-Mu’jam al-Kabir. Manakala kitab-kitab lain yang tidak kurang pentingnya di sisi ahli ilmu adalah seperti Tafsir Al-Qur’an, Musnad asy-Syamiyyin, Dalailun Nubuwwah, Kitab as-Sunnah, Ad-Du’a, Ar-Radd ‘alal Jahmiyyah, Ar-Radd ‘alal Muktazilah, Makarimul Akhlak, Ash-Sholah Ar-Rasul, dan banyak lagi lainnya.

Kitab ad-Du’a karya Imam Ath-Thabrani

Adapun kitab ad-Du’a ini, ia termasuk salah satu karya beliau yang menjadi rujukan ramai ulama terkemudian. Takhrij hadis-hadis yang bersumber dari kitab-kitab ath-Thabrani tersebar luas dalam banyak kitab-kitab klasik para ulama setelah generasi beliau.

Dalam kitab ad-Du’a ini, imam Ath-Thabrani mengemukakan banyak sekali riwayat-riwayat hadis tentang doa-doa di dalam sunnah dan doa-doa yang diamalkan oleh para salaf dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Cuma di dalamnya bercampur antara riwayat sahih, hasan, mahupun yang dha’if (lemah). Dan insyaAllah bagi edisi ini, para pembaca akan dibantuk dengan catatan takhrij dan tahqiq pada nota kaki berkaitan status hadis oleh pentahqiq.

Selain contoh-contoh lafaz doa dalam pelbagai keadaan yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat, insyaAllah melalui kitab ini juga kita akan melihat banyaknya amalan para salaf sekitar adab-adab dalam berdoa dan berdzikir, sunnah-sunnah dalam berdoa dan berdzikir, sikap mereka terhadap doa dan dzikir, keadaan mereka ketika berdoa dan berdzikir, nasihat-nasihat salaf agar doa diterima, dan beberapa lagi lainnya.

Imam Ath-Thabrani rahimahullah dalam mukaddimahnya menjelaskan:

“Kitab yang saya susun ini mencakupi doa-doa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Yang mendorong saya menulis kitab ini adalah kerana saya melihat banyaknya orang mengamalkan doa-doa dengan kalimat yang bersajak dan doa-doa yang dikarang-karang (seperti membuat lirik lagu), bukan doa-doa yang diriwayatkan daripada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, atau para sahabat beliau, atau para Tabi’in. Sedangkan diriwayatkan daripada Rasulullah bahawa doa dengan kalimat-kalimat bersajak (atau berpuisi) itu hukumnya adalah makruh (dibenci). Kerana itulah saya pun menghimpunkan ke dalam kitab ini dengan sanad-sanad yang bersumber dari Rauslullah.

Saya memulakan bahasannya dengan keutamaan-keutamaan doa dan adab-adabnya. Kemudian saya menyusun bab-babnya sesuai dengan keadaan saat Rasulullah berdoa. Saya menempatkan setiap doa pada tempatnya supaya orang yang menyemaknya atau orang yang menerima riwayat kitab ini dapat mengamalkannya bersesuaian urutan-urutan yang kami buat, insyaAllah.” (Mukaddimah kitab ad-Dua) [Disediakan oleh krew Atsar Ent., www.atsar.ilmusunnah.com]

Jumlah Muka Surat:
906 m/s.

Maklumat lanjut:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari juga www.atsar.ilmusunnah.com

Bayaran Pembelian: 
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 (Nawawi B. Subandi), atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.